שירותי מחשוב לעסקים בעידן מחשוב ענן

במשך שנים כאשר עלה הביטוי שירותי מחשוב לעסקים, מיד עלו בדמיונו של בעל העסק

חדר שרתים ותקשורת וטכנאים שמתרוצצים ומבצעים התקנות, שדרוגים, טיפולים תקופתיים
ובמקביל לכך העלויות הלא זולות של חברות המחשוב שסיפקו את השירות.
 
עידן מחשוב הענן שינה את התפיסה. חברות רבות המספקות שירותי ענן מאפשרות לכל עסק – קטן – בינוני – גדול
להריץ את היישומים הארגוניים שלהם (מערכות ERP, CRM, דוא"ל וכו') בענן ציבורי או להרחיק את מערך השרתים
לענן ציבורי (בעזרת קו תקשורת) ולאפשר למומחים לנהל אותו.
 
שתי האפשרויות הללו מאפשרות לבעל העסק לפשט את מערך המחשוב שלו ולהעביר את הניהול לגורם חיצוני.
מכאן, המושג שירותי מחשוב קיבל במידה מסוימת תפנית שבו הרעיון המרכזי אינו התעסקות עם חומרה ותוכנה
ורישוי ואנשי מקצוע אלא התמקדות בליבת העסקים. שירותי מחשוב אמורים לתת לבעל העסק ערך מוסף בניהול
מערכות השיווק והמכירות, בתפעול, בשירות לקוחות, לתת תמיכה בפעילויות הפיננסיות ואף לספק לו מערכת בינה BI
חכמה שתציג לו מידע מכל פעילויות העסק ותאפשר קבלת החלטות על בסיס מידע ממשי.
ההתמקדות במתן שירותי מחשוב לעסקים ושימוש מושכל בכלים של שירותי ענן מאפשרת לעסק ניצול טוב יותר של משאבי המחשוב ע"י התייעלות תפעולית, חיזוק השיווק והמכירות ומתן מידע ניהולי.